30.09.2020
Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczęty!

Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczęty!

Mieszkańcy gminy Wieleń,

od dnia 1 września 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się  Powszechny Spis Rolny. Trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spisem objęto gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spisu można dokonać poprzez:

1) samospis internetowy, przez aplikację dostępną na stronie Internetowej GUS (https://spisrolny.gov.pl) – przez cały okres trwania spisu,
2) wywiad telefoniczny – przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego – w terminie od 16 września do 30 listopada 2020 r.,
3) wywiad bezpośredni – przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych – w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 r. Metoda ta będzie jednak możliwa, jeżeli  w kraju nie będzie silnych zaleceń ograniczania kontaktów bezpośrednich.

Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.
            Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu, gdzie zostało, w tym celu utworzone stanowisko komputerowe. Wszystkich zainteresowanych, proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Urzędu Miejskiego, w Biurze Obsługi Klienta (67 253 15 33). Respondenci, przy wypełnianiu formularza w siedzibie Urzędu, będą mogli skorzystać z pomocy Gminnego Biura Spisowego.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe jest również dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 279 99 99), w kanale „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz telefoniczny lub rachmistrz terenowy.

Tożsamość rachmistrza można potwierdzić także w Urzędzie Miejskim pod nr tel. +48  67 253 15 28.

Dane zebrane podczas spisu rolnego, są prawnie chronione.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/,  a także w Gminnym Biurze Spisowym (67 253 15 28), lub też dzwoniąc na infolinię GUS (22 279 99 99).